Sual: Oruluyken gnah ilemek, gybet etmek orucu bozar m?
CEVAP
Orucu bozmaz; fakat zellikle oruluyken gnahtan daha ok saknmaldr. Hadis-i erifte, (Gybet etmek, sz tamak, yalan yere yemin etmek, namahreme ehvetle bakmak orucu bozar) buyuruldu. (Deylemi)

mam- azam hazretleri, bu hadis-i erifi aklyor ve (Bu gnahlar orucun sevabn bozar, shhatini bozmaz, oru mekruh olur) buyuruyor. Yani bu gnahlar ileyen, oru borcundan kurtulursa da, oruca mahsus olan byk sevaba kavuamaz. Hadis-i erifte, (Nice oru tutan vardr ki, alk ve susuzluktan baka bir ey elde etmez) buyuruldu. (bni Mace)

Oru, mminler iin bir nimet ve emanettir. Emanete riayet etmek gerekir. Onun zayi olmamas iin artlarn gzetmek gerekir. Harama bakmaktan saknmaldr! Hadis-i erifte, (Harama bakmak, eytann zehirli oklarndan bir oktur. Allah korkusuyla bunu terk edene, Allah tel yle bir iman verir ki, imann tadn kalbinde bulur.) buyuruldu. (Hakim)

Orulu, dilini de korumaldr! Hadis-i erifte (Oru atee kalkandr. Gybetle paralanmadka korur. Orulu, cahillik edip de kt sz sylemesin! Kendisine sataana, ben oruluyum desin!) buyuruldu. (Buhari)

Gz ve dili gnahlardan koruduumuz gibi, kulamz da korumamz gerekir. Konuulmas haram olan eyi, dinlemek de haramdr. El, ayak ve dier uzuvlar da haramdan korumaldr! Oru tutup azalaryla gnah ileyen, ila yerine zehir ien hastaya benzer. nk gnah zehirdir, sevablar yok eder. Bir gnah iledikten sonra piman olmak, iyilik ve ibadet etmeye devam etmek gerekir.