Mezarlık, ölülerin gömüldüğü yer.

 Kabristâna giren kimse, Yâsîn sûresini okursa, o gün meyyitlerin azâbları hafifler. Meyyitlerin sayısı kadar, ona da sevâb verilir. (Hadîs-i şerîf-Habl-ül-Metîn)

 Bir kimse, kabristândan geçerken on bir kerre İhlâs sûresini okuyup, sevâbınımeyyitlere hediye ederse, kendisine ölüler adedince sevâb verilir. (Hadîs-işerîf-Habl-ül-Metîn)

 Dünyâ gamından, nefsin sıkıştırmasından hafifleyip kurtulmak istiyorsanız, kabristanları sık sık ziyâret ediniz. (Hacı Bayram-ı Velî)