slm hukkuna gre hkm veren hkim.

 Kdlar ksmdr: Biri Cennet'te, ikisi Cehennem'dedir. Hakk bilen ve ona gre hkm veren kd Cennet'tedir. Hakk bilen fakat ona gre hkm vermeyen kd Cehennem'dedir. Bilmedii hlde hkm veren kd da Cehennem'dedir. (Hads-i erf-bn-i Mce, Eb Dvd, Tirmiz)

 Kd yerine oturunca, onun yanna iki melek iner ve zulmetmedike ona yol gsterirler. Onu muvaffak klmaya alrlar. Eer zulmederse, oradan ayrlp kendi hline brakrlar. (Hads-i erf-Eb Dvd)

 Kd da mft gibi mutlak olarak Eb Hanfe'nin kavilleriyle (ictihadlaryla, fetvlaryla) amel etmeli, ondan sonra Eb Ysuf'un, ondan sonra mm- Muhammed'in, daha sonra mm- Zfer ve Hasan ibni Ziyd'n fetvlaryla bu tertip zerine hkm vermelidir. (Secvend)

 Kdnn mctehid olmas evldr, daha iyidir. Eer mctehid kd bulunmazsa dil, slih, dninde emniyetli, aklnda, anlaynda gvenilir olan biri seilir. Ayrca fkh ve snneti de iyi bilmesi lzmdr. (bn-i Hmm)