Balangc olmayan.

 1. Allah telnn ztna it sfatlarndan. Varlnn evveli, balangc olmayan. Biliniz ki, Allah tel kadm olan zt ile vardr. O'ndan baka her ey, O'nun var etmesi ile var olmu, O'nun yaratmas ile yokluktan varla gelmitir. O, sonsuz olarak var idi. Kadmdir, ezeldir. Yni hep var idi. Varlndan evvel yokluk olamaz. O'ndan baka her ey yok idi. Bunlarn hepsini, O, sonradan yaratt. Kadm ve ezeli olan, bk ve ebed (sonsuz) olur. Hdis ve mahlk olan (sonradan yaratlan), fn ve geici olur, yni yok olur. Allah tel birdir. Varl lzm olan, yalnz O'dur. bdete hakk olan da, yalnz O'dur. O'ndan baka her eyin var olmasna lzum yoktur. Olsalar da olur, olmasalar da. O'ndan baka hibir ey, ibdet olunmaa lyk deildir. (mm- Rabbn)

 Allah telnn kmil, noksan olmayan sfatlar vardr. Bunlar, hayt (diri olmak), ilim (bilmek), sem' (iitmek), basar (grmek), kudret (gc yetmek), irde (istemek), kelm (sylemek) ve tekvn (yaratmak)'dir. Bu sekiz sfata, sft- sbtiyye denir. Bu sfatlar da kadmdir. Yni sonradan olma deildir. Kendinden ayr olarak, ayrca vardr. (Mevln Hlid-i Badd)

 2. Zaman bakmndan eski olan ey.

 Kadm, kdemi zre terk olunur yni; slm esaslarna uygun olarak teden beri mevcd olan ey, aksine dell olmadka eski ekli zere braklr. Zarar kadm olmaz, yni zarar olan eye kadm olduuna dir karar verilip de bulunduu hl zere braklamaz. (Ali Haydar Efendi)