Her ite hakk gzetme ve orta yolu tutma. Haklya hakkn verme. Hakszlktan saknma. Zulmn zdd, knun nnde eitlik.
Allah tel, yet-i kermelerde melen buyurdu ki: 

Ey mn edenler! Bir millete olan fkeniz, sizi adletten alkoymasn. dil olunuz! (Mide sresi: 8)

Muhakkak ki Allah tel adleti, ihsn (iyilik yapmay) ve akrabya muhtac olduklar eyleri vermeyi emreder... (Nahl sresi: 90)

Hak ve adlet zere bir gn hkimlik yapma, bir sene devml gaz etmekten daha ok severim. (Hads-i erf-Tabern)

Bir saat adlet ile idrecilik yapmak, altm sene nfile ibdet yapmaktan daha iyidir. (Hads-i erf-slm Ahlk)

Adlet mlkn temelidir. (Hazret-i mer)

Adlet ksmdr: a) Allah telya kulluk etmek. Bunda shibinin hakkn gzetmek vardr. Her insann yaradanna kar borlu olduu bu kulluk vazfesini yerine getirmesi vcibdir. b) nsanlarn hakkn gzetmek. c) Veft eden gemilerin hakkn gzetmek yni onlarn borlarn demek ve vasiyetlerini yerine getirmek. (Knalzde Ali Efendi)