1. Yokluk, varln zdd.

Kintn asl ademdir. lemler yni her ey var olmadan nce ademde idiler. (Kemahl Feyzullah Efendi)

2. Tasavvufda slikin (tasavvuf yolcusunun) kendisini kaplayan mnev hal sebebiyle kendinden gemesi hli.