nsann d ve dndaki eyler. Ufk'un okluk eklidir.

fk ve enfste zhir olan (grnen) eyler, Hak telnn varln ve her eye kdir olduunu gsteren yetler (iretler, deliller)dir. (Muhammed Ma'sm)