Allah tel tarafndan, Peygamber efendimizden nce gelmi olan peygamberlere gnderilen fakat sonradan tahrif edilmi, deitirilmi olan ilh kitablar. 
Bunlara semv kitablar da denir.

Ktb-i slifeden bildirilenler, Kur'n- kerm ile yz drttr. Bunlardan on suhuf (forma) dem aleyhisselma, elli suhuf is (it) aleyhisselma, otuz suhuf drs aleyhisselma, on suhuf brhim aleyhisselma indirildii mehrdur. Tevrat, Ms aleyhisselma, Zebr kitb Dvd aleyhisselma, ncl kitb s aleyhisselma ve Kur'n- kerm Muhammed aleyhisselma nzil olmu, indirilmitir. (Mevln Hlid-i Badd)

Kur'n- azm--nn mcize taraflarndan en kuvvetlisi fenlere, ilimlere it olan yetlerdir. Ktb-i slife batan baa okununca, grlecek ki, Kur'n- kermdeki tb, astronomi, hikmet (fizik-biyoloji), terih, kimy, nebtat (botanik), yerin tabakalarna it yetlerin hibirisi onlarda bulunmamaktadr. Asrlar sonra kef edilen bir eyin, Kur'n- kerme uygunluundan byk mcize tasavvur olunabilir mi? (Erzurumlu Hoca Muhammed Nusret)