Çok evlilik. (Bkz. Teaddüd-i Zevcât)

İslâmiyet'te poligami, dörde kadardır. Birden fazla evlenmek emir değil, şartlara bağlı bir
izindir. (Mustafa Sabri Efendi)