Ahiret, sonsuz kalnacak yer.

Reslullah efendimiz kamer sene hesb ile altm , ems sene hesb ile altm bir yanda, dr-l-fendan (dnydan) dr-l-bekya intikl etti. Veft ettii odaya defnedildi.(M. Sddk bin Sad)