Bozan, bozuk.

1. Bir ibâdetin, bâtıl olması, geçersiz olması. Bâtıl.

Namaz kılarken göğüs özürsüz olarak kıbleden çevrilirse, namaz hemen fâsid olur. (Halebî)

Namazda konuşmak ve boğazından özürsüz öksürük gibi ses çıkarmak namazın fâsid olmasına sebeb olur. (Halebî)

Oruçlu iken ve namaz kılarken boğaza yağmur, kar kaçsa, oruç da namaz da fâsid olur. (Tahtâvî)

2. Aslı İslâmiyet'e uygun olup, sıfatı uygun olmayan muâmele, akid.

Veresiye yapılan satışta ödeme târihi belirtilmezse, fâsid olur. (Kâşânî)