Hanef mezhebinde, immdan (mm- a'zam, mm- Ysuf ve mm- Muhammed'den) bildirilmi olmayp, bunlarn talebelerinin ve talebesi talebelerinin ictihd ettikleri, bildirdikleri hkmler.

Hanef mezhebinde vk't haberlerini ilk toplayan Eb'l-Leys Semerkand olup, Nevzil kitabn yazmtr. (bn-i bidn)

Hanef mezhebinde namazda hareketsiz olmak lzm olduundan, otururken parmakla iret edilmez. Vk't haberlerinde byle bildirilmektedir. (bn-i bidn)