Ömre. Hac zamānż olan bež günden (Arefe günü ile dört bayram günlerinden) bažka senenin her günü ihrām (dikižsiz elbise) ile Mekke'ye gelip, Kābe'yi tavāf (etrāfżnda yedi kere dolažmak), sa'y yapmak (Safā ve Merve tepeleri arasżnda gidip gelmek) ve traž olmak.