Peygamber efendimize vahy getiren ve drt byk melekten biri olan Cebril aleyhisselm, Cibril. (Bkz. Cebril)